Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Ako s verejnou a štátnou správou komunikovať elektronicky (7. časť)

Elektronická komunikácia s verejnými inštitúciami prináša občanom nesporné výhody. Na rozdiel od tej bežnej Je pohodlnejšia, šetrí čas i peniaze. Dnes sa zameriame na to, ako si poradiť, keď občiansky preukaz s čipom po ruke je, ale čítačku kariet nie a nie nájsť. Ideálnym riešením takejto situácie je šikovná aplikácia Slovensko v mobile, ktorú zaviedol štát na zjednodušenie prihlasovania sa na portál slovensko.sk https://www.slovensko.sk/sk/titulna-stranka. So Slovenskom v mobile stačí už len siahnuť po smartfóne a môžeme začať úradovať on-line.

Čo je Slovensko v mobile

Aplikácia Slovensko v mobile je moderná softvérová platforma štátu, ktorá pomocou bezpečného mobilného kľúča výrazne zjednodušuje spôsob prihlasovania k elektronickým službám štátu a verejnej správy. Aplikácia nám umožňuje pozrieť sa do elektronickej schránky, či požiadať o niektorú zo služieb, pri ktorých stačí len overiť totožnosť, tzn. keď sa kvalifikovaný elektronický podpis nevyžaduje. Môže ísť napr. o žiadosť o výpis z obchodného registra, zobrazenie záznamov Elektronickej zdravotnej knižky, vybavovanie náhradných cestovných dokladov, registráciu pred cestou do zahraničia a pod.

Ako u väčšiny moderných aplikácií, aj Slovensko v mobile využíva PUSH notifikácie, ktoré slúžia ako upozornenie na určitú konkrétnu udalosť či aktivitu. Zároveň umožňujú aj vykonať rýchlu a jednoduchú akciu.

Inštalácia

Aplikácia je dostupná pre obe najrozšírenejšie mobilné platformy a inštaluje sa obvyklým spôsobom: z Google Play pre Android a z App Store pre IOS.

Aktivácia

Pozostáva síce z viacerých krokov, ale dá sa zrealizovať do desiatich minút. Aby sme boli úspešní, mali by sme mať dobre zvládnutú prácu s čítačom obrazovky v telefóne i počítači. My uvedieme popis aktivácie v prostredí Androidu. V prostredí IOS je proces aktivácie veľmi podobný. Počas aktivačného procesu je nevyhnutné striedavo vykonávať nastavenia na dvoch zariadeniach, preto mu venujeme väčší priestor. K aktivácii budeme potrebovať svoj občiansky preukaz s čipom, čítačku s nainštalovanými ovládačmi a softvérové vybavenie v počítači, ktoré je nevyhnutné na prihlásenie sa na portál slovensko.sk a stabilné pripojenie na internet.

 • V prehliadači na domovskej stránke portálu slovensko.sk aktivujeme odkaz Slovensko v mobile *Navigáciou po odkazoch nájdeme a aktivujeme odkaz „Aktivovať online prihlásenie“. Pod nadpisom úrovne jedna „Uistite sa, že máte pre aktiváciu všetko potrebné“ si prečítame inštrukciu a pokiaľ sme vykonali všetky kroky, pokračujeme ďalej stlačením tlačidla rozumiem.
 • Pod nadpisom úrovne 1 „Aplikáciu aktivujeme v štyroch krokoch“ sa oboznámime so spôsobom aktivácie a stlačením tlačidla pokračovať začneme samotný aktivačný proces.
 • Na stránke pod nadpisom úrovne 1 „Prihláste sa pomocou vášho občianskeho preukazu“ navigáciou po tlačidlách aktivujeme tlačidlo prihlásiť.
 • Pod nadpisom úrovne 2 „Prihláste sa pomocou vášho občianskeho preukazu“ aktivujeme tlačidlo prihlásiť.
 • V otvorenom okne overíme svoju totožnosť zadaním kódu BOK
 • Navigáciou po nadpisoch presunieme kurzor na nadpis úrovne 1 „Otvorte si aplikáciu Slovensko v mobile a nastavte si prístupový PIN do aplikácie“. V ďalších krokoch postupujeme podľa zobrazenej inštrukcie. tlačidlo „PIN mám nastavený“ zatiaľ neaktivujeme.
 • V smartfóne nájdeme v zozname aplikácií Slovensko v mobile a spustíme ho.
 • Na úvodnej obrazovke aktivujeme tlačidlo Vstúpiť do aplikácie.
 • Na ďalšej obrazovke potvrdíme voľbu aktivovať online alebo aktivovať teraz (záleží od spusteného čítača).
 • Švihaním nájdeme a začiarkneme podmienky používania a aktivujeme tlačidlo Vytvoriť prístupový PIN.
 • Prečítame si inštrukciu o vytváraní prístupového PINU a potvrdíme tlačidlo Rozumiem.
 • Na virtuálnej klávesnici aplikácie zadáme vlastný šesťmiestny PIN. Pozor! Po zadaní šiesteho znaku bez hlasového upozornenia sa načíta ďalšia obrazovka.
 • Na potvrdzovacej obrazovke zopakujeme zadanie vlastného PINU. V okne aplikácie sa zobrazí stavová správa o úspešnom vytvorení prístupového PINU.
 • V otvorenom prehliadači počítača navigáciou po tlačidlách nájdeme a aktivujeme tlačidlo „PIN mám nastavený“.
 • V aplikácii v telefóne zvolíme možnosť aktivácie buď cez naskenovanie QR kódu, alebo zadaním číselného kódu.

Aktivácia cez naskenovanie QR kódu

V prehliadači v počítači navigáciou po tlačidlách nájdeme a aktivujeme tlačidlo „Vygenerovať aktivačný kód.

 • Pod nadpisom úrovne 1 „Vložte aktivačný kód“ je zobrazený QR kód a číselný deväťmiestny kód oddelený po trojiciach pomlčkami. V tejto chvíli sa spustí 90-sekundový limit, počas ktorého máme priestor naskenovať QR kód. V prípade, že to v danom čase nestihneme, je potrebné celý proces zopakovať, t. j. opätovne stlačiť tlačidlo „vygenerovať aktivačný kód“, nechať si zobraziť nový kód a pokus zopakovať.
 • V aplikácii v telefóne nájdeme a aktivujeme tlačidlo „Naskenovať QR kód“.
 • V aplikácii v telefóne oboznámením sa s použitím kamery vyjadríme súhlas aktiváciou položky „rozumiem“.
 • Potvrdíme povolenia systému na použitie kamery aktiváciou tlačidla „povoliť“.
 • Namierime objektív fotoaparátu na obrazovku počítača a počkáme na zosnímanie QR kódu. V počítači sa načíta nová stránka s editačným poľom na zapísanie párovacieho kódu. V aplikácii telefónu nájdeme a aktivujeme tlačidlo „pokračovať“. Na obrazovke sa zobrazí šesťmiestny párovací kód.
 • Do editačného poľa „Zadajte párovací kód“ v počítači Prepíšeme párovací kód, zobrazený v telefóne. Tabom sa presunieme a medzerníkom začiarkneme podmienky používania. Ďalším tabovaním sa presunieme a aktivujeme tlačidlo „Potvrdiť“.
 • V počítači i v telefóne sa zobrazí stavová správa o úspešnej aktivácii aplikácie.
 • V ďalšom okne v aplikácii v telefóne aktivujeme tlačidlo Vstúpiť do aplikácie. Na záver ešte udelíme povolenie na posielanie notifikácií.

Aktivácia cez aktivačný kód

V prehliadači v počítači sa navigáciou po tlačidlách presunieme a aktivujeme tlačidlo „Vygenerovať aktivačný kód“.

 • Pod nadpisom úrovne 1 „Vložte aktivačný kód“ je zobrazený QR kód a číselný deväťmiestny kód oddelený po trojiciach pomlčkami. V tejto chvíli sa spustí odpočet deväťdesiatich sekúnd, počas ktorých musíme zadať požadovaný číselný kód. V prípade, že to v danom časovom limite nestihneme, treba opätovne stlačiť tlačidlo „vygenerovať aktivačný kód,“, nechať si zobraziť nový kód a pokus zopakovať.
 • V aplikácii v telefóne nájdeme a aktivujeme tlačidlo Zadať číselný kód.
 • V telefóne predvolenou klávesnicou prepíšeme do editačného poľa zobrazený číselný kód z obrazovky počítača (upozorňujeme, že kód zapisujeme bez pomlčky). Úspešné zadanie kódu je v aplikácii ohlásené stavovou správou.
 • V počítači sa načíta nová stránka s editačným poľom na zapísanie párovacieho kódu.
 • V aplikácii telefónu aktivujeme tlačidlo Pokračovať. Na obrazovke sa zobrazí šesťmiestny párovací kód.
 • Zobrazený párovací kód prepíšeme do editačného poľa v počítači. Tabom sa presunieme na začiarkavacie pole s podmienkami používania, ktoré odsúhlasíme začiarknutím. Ďalším tabovaním sa presunieme a aktivujeme tlačidlo Potvrdiť.
 • V počítači i v telefóne sa zobrazí stavová správa o úspešnej aktivácii aplikácie
 • V ďalšom okne v aplikácii v telefóne aktivujeme tlačidlo vstúpiť do aplikácie. V aplikácii v telefóne udelíme povolenie na posielanie notifikácií.

Poznámka

 • Zadávanie prístupového PINU na vstavanej virtuálnej klávesnici v aplikácii telefónu sa ľahšie zadávalo metódou švihania po znakoch a poklepe. Pri metóde prehmatávaním bola chybovosť zadávania vyššia.
 • Pri zadávaní aktivačného kódu z obrazovky počítača do aplikácie telefónu to šlo výrazne jednoduchšie s klávesnicami čítača Corvus. S čítačom TalkBack a systémovou klávesnicou bolo zadávanie aktivačného kódu náročné a pri krátkom časovom limite stresujúce. Prečítanie párovacieho kódu na zápis do editu v počítači bolo s čítačom Corvus bezproblémové. S TalkBackom sa nám to nepodarilo, pretože hoci bola navigácia čítača nastavená na znaky, párovací kód bol prečítaný ako celok, takže sa jednotlivé znaky nedali rozlúštiť. Metóda skopírovania textu a vloženie do textového editora, kde sa dal kód prečítať, je síce možná, ale pre krátky časový limit nevhodná.
 • Pri aktivácii skenovaním QR kódu je dôležité maximalizovať okno prehliadača, nastaviť jas obrazovky aspoň na 40% a snímať QR zo vzdialenosti 30-50 centimetrov.
 • Pri prvo použití webovej stránky Aplikácia v mobile bolo zobrazené okno s Cookies, ktoré prekážalo pri snímaní QR kódu.
 • Párovací kód bol reťazec šiestich veľkých písmen. Pri ich prepisovaní nebolo potrebné dodržať i]ch zápis podľa veľkosti.
 • Pri aktivácií v zariadení s iOS sme povolili použitie biometrie pre prihlasovanie. To nám výrazne uľahčilo vstup do aplikácie.

Prihlasujeme sa cez aplikáciu Slovensko v mobile

 • Vo webovom prehliadači zadáme adresu portálu slovensko.sk. https://www.slovensko.sk/. Navigáciou po tlačidlách sa presunieme a aktivujeme tlačidlo prihlásiť.
 • Pod nadpisom úrovne 2 „Prihlásiť sa pomocou aplikácie Slovensko v mobile“ aktivujeme tlačidlo Prihlásiť. ** Zobrazí sa stránka, kde sú dostupné dve možnosti prihlásenia, a to zoskenovaním zobrazeného QR kódu alebo vložením mobilného kľúča. Obe možnosti sú zobrazené 60 sekúnd. Po vypršaní limitu ich treba nanovo načítať tlačidlom vygenerovať znovu.

Prihlásenie sa skenovaním QR kódu

 • V telefóne spustíme aplikáciu Slovensko v mobile a aktivujeme tlačidlo Skenovať. Prístupovým PINOM alebo nastavenou biometriou overíme svoju totožnosť.
 • V aplikácii aktivujeme tlačidlo Skenovať.
 • Zamierime objektív fotoaparátu na obrazovku počítača a počkáme na zosnímanie QR kódu.
 • Zobrazená stavová správa nás informuje, že sme úspešne prihlásení a môžeme prejsť do svojej schránky, alebo pracovať s portálom.

Prihlásenie vložením mobilného kľúča

 • V telefóne spustíme aplikáciu Slovensko v mobile a aktivujeme tlačidlo Prihlásiť. Prístupovým PINOM alebo nastavenou biometriou overíme svoju totožnosť.
 • V aplikácii v telefóne aktivujeme tlačidlo Vygenerovať mobilný kľúč. Pod nadpisom „Váš mobilný kľúč“ sa zobrazí 9 číslic.
 • V počítači navigáciou po tlačidlách sa presunieme a aktivujeme tlačidlo Vložiť mobilný kľúč. Pravdepodobne budeme musieť kvôli uplynutému časovému limitu najskôr použiť tlačidlo Vygenerovať znovu.
 • Z aplikácie telefónu prepíšeme mobilný kľúč do zobrazeného editačného poľa v počítači. Tabovaním sa presunieme a aktivujeme tlačidlo Potvrdiť mobilný kľúč.
 • O úspešnom prihlásení na portál nás informuje stavová správa. Po nej už môžeme prejsť do schránky.

Poznámka

Na otestovanie všetkých súčastí súvisiacich s elektronickou komunikáciou sme použili konfiguráciu: NVDA 2023.1, Google Chrome , 114.0.5735.134, EID klient 4.7, EID karta (typ Cosmo 9.2), Android 13 s čítačmi Corvus 2023.2 a TalkBack 14, iOS 16.4.

Užitočné odkazy

Aplikácia Slovensko v mobile Elektronické doručovanie do schránky Občan a štát Elektronické otázniky k vykazovaniu osobnej asistencie Elektronická schránka v podmienkach SR – aplikačná prax Elektronická schránka – najčastejšie otázky a odpovede Elektronická schránka: čo to je a ako ju používať?

eGoverment – elektronicky so štátnou správou – celý seriál

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.