Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Čítame knihy z knižníc pre nevidiacich v Českej republike

Na Slovensku poskytujú knižničné služby pre zrakovo postihnutých čitateľov Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči a Digibooks. SKN poskytuje čitateľom výpožičné služby zamerané na fyzické tituly tlačené Braillovým písmom, na tituly tlačené vo zväčšenej čiernotlači a služby digitálnej knižnice, Digibooks zas dokumenty v elektronickej forme. Práve služby digitálnej knižnice sú medzi používateľmi v čoraz väčšej obľube. Čitateľom poskytuje možnosť zapožičania knižného titulu alebo časopisu v jeho elektronickej podobe ako zvukovú nahrávku. Čitateľ sa z pohodlia domova prihlási na webovú stránku knižnice a stiahne si titul do svojho počítača alebo mobilného telefónu. Nie je potrebné fyzicky navštíviť priestory knižnice, alebo komunikovať s knižnicou prostredníctvom pošty. Knihy v textovej podobe poskytuje aj knižnica Digibooks. Rovnaké služby poskytujú aj knižnice v Českej republike. Po zapracovaní Marakéšskej dohody do národnej legislatívy sa otvorila možnosť cezhraničného zapožičania titulov z ich fondov. V nasledujúcom texte si popíšeme, ako sa zaregistrovať a následne vypožičať titul z fondov Knihovny a tiskárny pro nevidomé K.E. Macana a Knihovny Digitálních Dokumentů, ktorú prevádzkuje SONS.

Článok sme doplnili o služby knižnice Digitální knihovna zrakově postižených Mathilda .

Registrácia

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana Praha

Na stránke knižnice v časti Ke stažení je potrebné stiahnuť, vyplniť, overiť a elektronicky alebo poštou odoslať tlačivá:

  • Prihláška čitateľa KTN;
  • Prehlásenie čitateľa KTN týkajúce sa prístupu do digitálnej knižnice;
  • Súhlas čitateľa knižnice so spracovaním osobných údajov pre potreby knižnice.

Tlačivá vypíše záujemca o členstvo v knižnici. Overí podpis napríklad na obecnom úrade alebo u notára. Nakoniec ich naskenuje a spolu so skenom oboch strán preukazu ŤZP alebo ŤZPS odošle na e-mailovú adresu uvedenú na stránke. Podpísané a overené tlačivá spolu s kópiou preukazu ŤZP je možné poslať aj poštou na adresu, ktorá je taktiež uvedená na stránke knižnice. V sekcii Ke stažení nájdeme aj zvukové súbory vo formáte mp3 obsahujúce nahrávku prehlásenia čitateľa digitálnej knižnice a súhlas so spracovaním osobných údajov. Tie si môžeme priamo na stránke vypočuť po potvrdení príslušného odkazu. Po zaregistrovaní uchádzača ako čitateľa knižnice je nám doručené čitateľské číslo. Toto číslo použijeme na registráciu do digitálnej knižnice. Z hlavnej stránky knižnice www.ktn.cz aktivujeme odkaz Digitální knihovna. Následne tabulátorom prejdeme na rozbaľovaciu ponuku Prihlášení a registrace. Z dostupných možností zvolíme registráciu. Vyplníme svoju e-mailovú adresu, meno, priezvisko, čitateľské číslo a opakovane zadáme nami zvolené heslo. Heslo musí obsahovať znaky aj číslice. Po odoslaní údajov na spracovanie je nám doručená emailová správa s aktivačnou URL adresou, ktorú potvrdíme. Oznam o úspešnej registrácii spolu s popisom ďalšieho postupu sa zobrazí v okne internetového prehliadača. Zobrazuje sa výzva na vytlačenie, overenie a odoslanie tlačiva Prehlásenie čitateľa digitálnej knižnice. Keďže my sme toto vyhlásenie odoslali hneď na začiatku, nerobíme nič. Za krátku chvíľu je nám doručená ďalšia emailová správa o povolení registrácie administrátorom a o spôsobe prihlásenia. Pre prihlásenie použijeme našu emailovú adresu zadanú pri registrácii a zvolené heslo.

Knihovna digitálnich dokumentú SONS

Knihovna digitálnich dokumentú SONS (Sjednocené organizace nevidomích a slabozrakých) má na svojej webovej stránke uverejnený registračný formulár. Formulár vyplníme štandardným spôsobom. Povinné polia sú označené hviezdičkou. Pri registrácii si zvolíme prihlasovacie meno a heslo. Po potvrdení tlačidla Pokračovať môžeme vyplniť ešte niekoľko údajov, ktoré knižnica použije pre štatistické účely. Potvrdením týchto údajov odošleme registračný formulár do knižnice na spracovanie. V ďalšom kroku nám bude doručený informatívny email o doručení registrácie a oznamom o ďalšom kontakte od pracovníkov knižnice. V nasledujúcom emaily z knižnice je doručený dokument s prehlásením čitateľa o dodržiavaní pravidiel knižnice, dodržiavaní autorského zákona, ako aj o podmienkach spracovania osobných údajov. Toto prehlásenie je potrebné podpísať a podpis overiť pred notárom alebo pracovníkom matriky na obecnom úrade. Podpísané a overené tlačivo pošleme spolu s kópiou oboch strán preukazu ŤZP alebo ŤZPS na adresu uvedenú na odkaze Kontakty. Prehlásenie a preukaz ŤZP je možné naskenovať a poslať aj elektronicky na adresu registrace zavináč kdd.cz. Zvolené prihlasovacie meno a heslo si zapamätáme, alebo uložíme. Neskôr nám ho už knižnica neoznámi.

Digitální knihovna zrakově postižených Mathilda

  • Na webovej stránke knižnice www.dkzp.cz vyplníme registračný formulár a potvrdíme ho tlačidlom pre odoslanie.
  • Príde nám akceptačná emailová správa s informáciou o tom, že je potrebné ešte poslať sken preukazu ŤZP alebo ŤZPS z oboch strán a počkať na aktivovanie účtu.
  • O aktivovaní účtu sme informovaný emailovou správou.
  • Môžeme sa prihlásiť prihlasovacím menom a heslom, ktoré sme zadali pri registrácií.

Obsluha webových stránok knižníc

Každá knižnica má vybudovaný vlastný systém obsluhy výpožičky cez webové rozhranie.

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E. Macana

Webovú aplikáciu knižnice nájdeme na adrese biblio.ktn.cz. Aplikácia umožňuje prezeranie katalógu knižnice aj neprihlásenému návštevníkovi. Ten má možnosť prezerať tituly ponúkané knižnicou a z titulov, ktoré sú vo zvukovej podobe a zároveň sú dostupné prostredníctvom webového rozhrania, aj prehrať ukážku z titulu. Pre tento účel je na stránke dostupný audio prehrávač. Vo výberovom poli si môžeme zvoliť, ktorú stopu chceme prehrať. Následne sú k dispozícii ovládacie tlačidlá pre prehrávanie, reguláciu hlasitosti a prechod na predchádzajúcu či nasledujúcu stopu. Po prihlásení máme k dispozícii aj možnosť uloženia zvukovej či textovej knihy do počítača. Knižnica ponúkne na preberanie súbor vo formáte zip, ktorý obsahuje daný titul. Katalóg knižnice zobrazuje všetky tituly, ktoré má knižnica k dispozícii. V zozname nájdeme aj tituly, ktoré sa nedajú prostredníctvom internetu vypožičať. Ide o tituly v braillovom písme alebo na audiokazetách. Z tohto dôvodu je potrebné prezrieť si aj podrobné informácie o titule, kde je uvedený aj formát, v ktorom je daný titul dostupný. Detailné informácie sa zobrazia po potvrdení názvu titulu. Ak ide o zvukový titul dostupný cez internet, v detaile je dostupný aj audioprehrávač a rovnako aj možnosť uloženia do počítača. Hlavná stránka knižnice disponuje v úvode rozbaľovacími ponukami, ktoré otvoríme stlačením medzerníka a orientujeme sa medzi položkami šípkami nadol a nahor. Následne je nižšie na stránke zobrazený prehľad titulov knižnice podľa zvolených kritérií. Prehľad titulov je zobrazený formou tabuľky, pri orientácii teda vieme využiť funkcie čítača pre pohyb v tabuľke. Môžeme sa tiež orientovať stláčaním tabulátora. Pred tabuľkou sa nachádza informácia, na ktorej strane z koľkých sa nachádzame, s možnosťou výberu strany, ktorú chceme zobraziť. Knižnica disponuje viac ako 17 000 titulmi. Pre vyhľadanie konkrétneho titulu môžeme využiť ich radenie do kategórií. Hľadanú kategóriu môžeme zvoliť jej výberom z ponuky Katalóg vo vrchnej časti stránky. Ak poznáme meno autora, titulu či aspoň ich časť, môžeme využiť vyhľadávanie medzi titulmi. Editačné pole pre zadanie hľadaného výrazu nájdeme po stlačení písmena e alebo tabulátorom za tabuľkou so zoznamom titulov. Po zadaní výrazu prejdeme na tlačidlo Hledat a potvrdíme ho. Vyhovujúce tituly sú následne zobrazené v prehľade titulov. Pri prezeraní titulov v rozsiahlom katalógu môžeme priradiť jednotlivým záznamom vlastné značky. Tie sú následne dostupné po prihlásení v ich prehľade. Týmto spôsobom sa vieme vrátiť k záznamom, ktoré nás zaujali, ale v danej chvíli sme na ich podrobné prezretie nemali čas, alebo sme sa im z akýchkoľvek dôvodov nemohli venovať a značkou sme si ich poznačili, aby sme na ne nezabudli. Aby sme značku mohli v príhodnej chvíli použiť, musíme ju vopred definovať v časti Moje značky. Prostredníctvom služby Camelot, ktorá je dostupná cez internet na stránke biblio.ktn.cz, má čitateľ knižnice možnosť čítať dennú tlač, týždenníky a magazíny z ponuky knižnice. V súčasnosti je k dispozícii do 40 titulov, ktoré môžeme takto online čítať. Po aktivovaní rozbaľovacej ponuky Camelot, šípkou nadol alebo nahor nájdeme a potvrdíme zvolený titul. Prehľad článkov aktuálneho titulu je zobrazený v tabuľke. Aktivovaním názvu článku sa článok zobrazí a my môžeme čítať jeho obsah. Pred tabuľkou nájdeme záložky, prostredníctvom ktorých môžeme prejsť na iné vydanie alebo na zobrazenie podľa rubriky a nie podľa článku, ktoré je predvolené. Knižnica spravuje aj kanál RSS. Jeho sledovaním budeme informovaní o novinkách, ktoré pribudli do katalógu knižnice.

Knihovna digitálnich dokumentú

Po zadaní a potvrdení adresy kdd.cz do internetového prehliadača je zobrazená úvodná stránka knižnice s možnosťou prihlásenia. Kurzor sa nachádza v editačnom poli pre zadanie prihlasovacieho mena. Zadáme prihlasovacie meno a heslo, ktoré sme si zvolili pri registrácii a potvrdíme. Prihlásenie ostáva zapamätané aj po ukončení internetového prehliadača. Ak sa chceme odhlásiť, potvrdíme rovnomenný odkaz. Ak sme zabudli heslo, použijeme odkaz „Zapomenuté heslo“, ktorý slúži na obnovu prístupu do knižnice. Knižnica si od nás vypýta prihlasovacie meno a nové heslo pošle na emailovú adresu definovanú v údajoch používateľa knižnice. Knižnica pri prvom prihlásení ponúka absolvovanie návodu. Ide o užitočnú funkciu, ktorá prevedie používateľov funkciami a spôsobom ovládania webovej stránky knižnice. Odporúčame si tento návod prečítať. K informáciám návodu sa môžeme hocikedy v budúcnosti vrátiť pomocou odkazu Nápoveda. Ovládanie na stránke je možné prostredníctvom tlačidiel rýchlej navigácie pre orientáciu na webových stránkach a klávesových skratiek pre prácu s webovými formulármi. Tie má na starosti príslušný čítač obrazovky, ktorý používame. Stránka knižnice má navyše implementované vlastné klávesové skratky, ktoré slúžia na rýchle spustenie niektorých funkcií knižnice. Ich prehľad je dostupný v sekcii Nápoveda. Niektoré najčastejšie sú uvedené priamo pri funkcii na stránke knižnice a čítač nám ich oznamuje, stačí pozorne počúvať. Knižnica obsahuje väčšinu kníh v textovom formáte bez grafiky a formátovania. Tieto knihy majú príponu txd. Ide o špecifickú príponu, pre ktorú si v počítači asociujeme aplikáciu, ktorá bude otvárať súbory s touto príponou. Knižnica obsahuje aj dokumenty so zachovaným formátovaním a štruktúrou. Ide napríklad o školské učebnice. Tie sú vo formáte dokumentov MS Office. Knižnica disponuje funkciami pre vyhľadávanie v registri autorov, fulltextové vyhľadávanie v názvoch kníh, článkoch či anotáciách. Čitateľ má k dispozícii 10 kníh do týždňa, ktoré si môže stiahnuť. Na tento účel má čitateľ dostupných určitý počet kreditov. Podľa ich stavu si tak vie sledovať, koľko kníh v danom týždni si môže ešte stiahnuť. Kredity sa na začiatku obdobia automaticky dobijú. Dobíjanie kreditov nastáva pred víkendom. Počet kreditov sa dá zvýšiť spoluprácou s knižnicou pri rozvíjaní jej knižničného fondu. Viac o tejto spolupráci, ako aj o funkciách knižnice sa dozviete v návode priamo na stránke knižnice. Knižnica v súčasnosti disponuje viac ako 28 000 titulmi kníh, časopisov a článkov v rôznych literárnych a odborných kategóriách. Fond knižnice sa neustále rozširuje o nové tituly. O novinkách je čitateľ informovaný priamo v prostredí knižničnej aplikácie. K fondu KDD sa dá pristupovať aj z prostredia súboru aplikácií Corvus.

Digitální knihovna zrakově postižených Mathilda

Knižnica ponúka výpožičku textových kníh, zvukových stôp filmov s audiokomentárom, textových hier, nôt a možnosť objednania si 3D modelov. Na úvodnej stránke nájdeme najsťahovanejšie tituly z posledného obdobia. Po prechode na webovú stránku knižnice sa prihlásime prihlasovacím menom a heslom, ktoré sme zadali pri registrácií. Pri opätovnej návšteve už nie je potrebné sa prihlasovať. Webová stránka si pamätá naše prihlásenie a použije ho. Na stránke je dostupné vyhľadávacie pole pre zadanie hľadaného titulu či autora ale aj možnosť vyhľadávať prechádzaním kategóriami titulov. Po zobrazení zoznamu titulov sa v ňom orientujeme po nadpisoch. Každý titul má uvedenú aj anotáciu a možnosť stiahnutia do počítača.

Záver

Členstvo Slovenskej republiky v Európskej únii a Marakéšska zmluva priniesli pre zdravotne postihnutých ľudí možnosť cezhraničného získavania literárnych diel, ktoré spadajú pod autorský zákon. Takýmito sú aj tituly v knižničných fondoch knižníc, ktorých služby a spôsob ich využitia sme popísali v článku. Týmto spôsobom sa pre nás otvárajú aj ďalšie možnosti pre získavanie informácií ako aj kultúry, ktorá pochádza, respektíve je dostupná ľuďom v iných krajinách Európskej únie.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.