Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

COrvus – sada aplikácií pre smartfóny s operačným systémom Android

Pokrok je nezadržateľný, nie vždy však berie ohľad na každého a tak nám, ľuďom so zrakovým postihnutím, často neostáva nič iné len sa prispôsobiť. Tlačidlové mobily so Symbianom sú preč a my vo vrecku nohavíc nosíme hladké smartfóny s jedným či dvoma hmatateľnými tlačidlami a veľkou dotykovou obrazovkou. Teší nás, že sa používaním smartfónov približujeme ľuďom bez postihnutia, no sme im naozaj tak blízko?

Smartfóny sú u nás i vo svete nepochybne čoraz obľúbenejšie aj vďaka intuitívnemu vizuálne prepracovanému rozhraniu, ktoré je plné zaujímavých efektov. Samozrejme napĺňajú všeobecnú potrebu ľudí spájať sa, a to už nielen prostredníctvom klasického telefonovania, či SMSkovania. Vidiacemu človeku často stačí len sa dotknúť správneho miesta na displeji s čoraz väčším množstvom objektov, potiahnuť prst správnym smerom či zadať vhodné gesto. Každá obrazovka je iná, pestrá, príťažlivá. Aj nevidiaci vie docieliť to isté. Nielenže aktivuje požadovaný program či s hlasovou podporou prepne dôležité nastavenie, no ak má dosť času, napíše aj SMSku. Ale koľkí z nás si v časovej tiesne povzdychli: „Keby to šlo rýchlejšie, jednoduchšie… Kiež by sa ten šikovný telefón prispôsobil mne a nie ja jemu!“

V prvej polovici roku 2013 sme sa v Stopke, malej slovenskej neziskovke, začali zaoberať týmto problémom. Najskôr sa nám zdalo, že s hladkou dotykovou obrazovkou to nikdy nepôjde tak dobre ako s klasickými tlačidlami. Po troch rokoch vývoja COrvusu – sady aplikácií na sprístupnenie mobilných telefónov s operačným systémom (OS) Android môžeme s istotou vyhlásiť, že sme sa mýlili a to, čo sa nám podarilo vytvoriť prevýšilo naše očakávania.

COrvus – Accessible Kit for Android: ide o kombináciu samostatného ozvučeného prostredia (Prostredie COrvus) špeciálne navrhnutého rešpektujúc potreby a požiadavky zrakovo postihnutých používateľov a čítača obrazovky (Čítač COrvus) umožňujúceho prácu nevidiacich v ostatnom prostredí OS Android. V tom je zároveň náš jedinečný prístup, ktorým sa odlišujeme od podobných programov pre nevidiacich a slabozrakých.

Prostredie COrvus

Je to súbor špeciálne navrhnutých aplikácií s dôrazom na jednoduché, ľahko ovládateľné prostredie bez nutnosti vyhľadávania objektov na obrazovke, dokonca ani na klávesnici.

Možno si ho predstaviť ako špeciálne navrhnutú domovskú obrazovku (launcher) so súborom vlastných aplikácií, prostredníctvom ktorých môžu nevidiaci používatelia nielen pohodlne telefonovať a posielať SMS správy, ale môžu využívať aj ďalšie vybrané funkcie smartfónu. To všetko s veľmi intuitívnym ovládaním a hlasovou odozvou.

Slabozrakým používateľom prináša výrazné uľahčenie práce so smartfónom v bežných situáciách, pretože veľmi jednoduché grafické rozhranie programu rešpektuje ich požiadavky na prístupné zobrazovanie obsahu, čo je podporené kontrastnými ikonami, veľkosťou písma i farebným prevedením.

Prostredie COrvus obsahuje/ umožňuje:

 • Základné používateľské prostredie
 • Telefonovanie (možnosť priameho vytočenia čísla alebo cez rýchlu voľbu, ale aj výber volaného z Adresára, Registra hovorov či z SMS)
 • Register hovorov (volaných, prijatých, zmeškaných)
 • Adresár (okrem mena a priezviska volajúceho umožňuje k jednotlivým kontaktom pridávať aj email, individuálne zvonenie či poznámku)
 • SMS správy (prijímanie, odosielanie, zoznam nedoručených, hromadné rozposielanie)
 • E-mailový klient
 • Profily (hlasný, vibrovanie, tichý)
 • Informácie o stave telefónu (batéria, nabíjanie, siete, wifi)
 • Hodiny a Alarm (budík)
 • Jednoduchý kalendár s pripomienkami
 • Poznámky (umožňuje vytváranie, mazanie, kopírovanie a upravovanie krátkych textových súborov)
 • Prehliadač textových dokumentov – Knihy (umožňuje čítať veľké txt súbory, podporuje viac ako 200 vstupných kódovaní, pamätá si pozíciu kurzora v rozčítaných knihách a umožňuje pohyb po nadpisoch, pričom znak pre nadpisy je konfigurovateľný)
 • Detektor svetla (funguje na telefónoch s ambient light senzorom, výškou tónu upozorňuje na intenzitu svetla napr. rozsvietené osvetlenie v miestnosti, ale je možné vďaka nemu rozlíšiť aj tmavú bielizeň od bielej a p.)
 • Baterka (umožňuje použiť blesk alebo displej telefónu ako núdzové svetlo)
 • Správca súborov (pohyb po adresároch a prezeranie ich obsahu, presúvanie, kopírovanie, mazanie súborov a adresárov, hromadné operácie so súbormi)
 • Prehrávač hudby, Diktafón, Kalkulačka
 • Hra pätnástka a Hra loptičky
 • Výpis ostatných aplikácií (spúšťanie ostatných – externých aplikácií OS Android, možnosť vytvoriť zoznam obľúbených externých aplikácií)
 • Nastavenia (profilov, funkcií, citlivosti gest, hlasitosti, tónov zvonenia, zapínanie wifi, Bluetooth alebo zdieľaného pripojenia cez mobilný prístupový bod a iné)
 • Schránka (presúvanie a kopírovanie vyznačených častí textu medzi jednotlivými aplikáciami Prostredia COrvus)
 • Pomocník pre jednoduchú autorizáciu a aktualizáciu COrvusu
 • Pomocník pri práci s COrvusom (kontextová nápoveda)

Čítač COrvus

Veľkou výhodou COrvusu je aj implementácia vlastného čítača obrazovky. Zatiaľ sa nejedná o náhradu za TalkBack alebo ShinePlus, podstatne však rozširuje možnosti použitia COrvusu pre technicky zručnejších používateľov. Vďaka Čítaču COrvus sa nevidiaci nestratia ani v prostredí Androidu, mimo vstavaných aplikácií. Čítač v prvom rade umožňuje používateľom hlasom odčítať a ovládať systémové dialógové okná, ktoré oznamujú napr. stav batérie, prostredníctvom nich je možné telefón vypnúť alebo uviesť do letového režimu. Tieto dialógy by bez čítača obrazovky nevidiaci nemohol ovládať a používateľom aplikácií založených len na komfortnom špeciálnom prostredí bývajú tieto dialógy nedostupné (s výnimkou rootovaných telefónov). Sú teda prekážkou samostatnej práce nevidiacich so smartfónom.

Existuje ale aj veľké množstvo ďalších externých aplikácií, ktoré sú vďaka Čítaču COrvus pre nevidiacich a slabozrakých prístupné. Nie len špecifické programy ako napr. známy TapTapSee, ktorý umožňuje nevidiacim rozpoznávanie predmetov, alebo GPS navigácia pre nevidiacich DotWalker ale aj mnoho bežných aplikácií, ktoré s obľubou používajú i ľudia bez zrakového postihnutia. Nevidiaci s Čítačom COrvus používajú aplikácie ako K-9 Mail na prácu s elektronickou poštou, Messenger, Amazing Audio Voice Recorder, Cestovné poriadky CP, CG Tranzit či rôzne prehrávače TV programov a pod.

Jednoduchosť

Hovorí sa, že v jednoduchosti je krása, pričom pri vývoji COrvusu sme sa vždy snažili myslieť i na tých, ktorým sa nechce alebo sa z nejakého dôvodu nemôžu naučiť veľké množstvo ovládacích gest a ich kombinácie. Základnému používateľovi stačí využívať jednoduché smerové gestá a dvojité poklepanie jedným či dvoma prstami. Používateľ sa v prostredí zanára do ponúk podobným spôsobom ako kedysi na tlačidlových telefónoch, pričom počet ovládacích prvkov je minimálny.

Máme však aj jednoduché riešenie na prechod medzi tlačidlovými telefónmi a dotykovými smartfónmi. Klientom, ktorí sa dotykovej obrazovky obávajú, no túžia po výhodách inteligentných telefónov odporúčame využiť mobilný telefón LG Wine Smart, ktorý je okrem dotyku možné plne ovládať aj prostredníctvom klasickej tlačidlovej klávesnice a COrvus ho veľmi dobre sprístupňuje. K jednoduchým operáciám patrí aj aktualizácia COrvusu, ktorú nevidiaci dokáže vykonať sám bez pomoci vidiacich. S každou aktualizáciou samozrejme prichádzajú i nové zlepšenia.

Rýchlosť

Vytvorením špeciálnej sady aplikácií prepojených v jeden celok obchádza Prostredie COrvus pre nevidiacich neintuitívne a motoricky náročné ovládanie bežných aplikácií. Odbúraním nutnosti prehľadávania obsahu obrazovky a poskytnutím efektívnejších typov klávesníc pre nevidiacich zabezpečujeme nezávislosť nevidiaceho na pozične presnom dotyku obrazovky. Tieto opatrenia na jednej strane výrazne zrýchľujú prácu zrakovo postihnutých s dotykovými telefónmi, na druhej strane tiež výrazne skracujú čas a redukujú námahu, ktorú je potrebné vynaložiť na nácvik ovládania telefónu.

Okrem toho sme implementovali mnoho funkcií, ktoré základného používateľa nijako nerušia, no pokročilých používateľov nepochybne potešia. Nielen možnosť telefonovať prostredníctvom rýchlej voľby, ale napr. aj 20 skratkových gest na priame spúšťanie funkcií či externých aplikácii z hlavnej obrazovky, pokročilý mód mimoriadne rýchleho písania dotykom alebo prepracovaná editácia a čítanie textov sú toho pekným príkladom. Používatelia tiež pozitívne hodnotia rýchlosť samotnej aplikácie, tu je však samozrejme dôležité zvoliť si správnu syntézu.

S COrvusom sme rýchlejší my používatelia a COrvus je sám o sebe rýchly software.

Prispôsobiteľnosť

Veľkou devízou COrvusu je i jeho variabilita, čo umožňuje prispôsobiť program na mieru konkrétnemu používateľovi. Uvedomujeme si, že nevidiaci človek nie je len postava s bielou palicou a čiernymi okuliarmi, ale každý zo zrakovo postihnutých je naplnený jedinečnou individualitou. Nevidiaci človek nechce mobil a v ňom šablónované funkcie. Rovnako ako vidiaci si chce vybrať svoju obľúbenú značku telefónu a v ňom napr. typ klávesnice, obľúbené aplikácie a pod. Jeden chce telefón len na telefonovanie a všetko ostatné ho otravuje, iný chce maximálne využiť možnosti svojho zariadenia. COrvus preto netvoríme ako riešenie pre konkrétny telefón! Aj keď je to ťažké a mnohokrát nám tento prístup so sebou prináša viac práce, snažíme sa, aby program sprístupňoval mobilné telefóny rôznych značiek. Keď ho používateľ nainštaluje, môže si ďalej vybrať, či sa COrvus má zo všetkých síl snažiť ponúkať len svoje vlastné komfortné prostredie (napr. heslom chrániť výstup z Prostredia COrvus) alebo má používateľovi sprístupniť aj bežné aplikácie Androidu. Prispôsobiteľnosť COrvusu teda nespočíva len v nastavení citlivosti gest či parametrov hlasovej syntézy, ale tiež v možnosti vybrať si z ponuky vstavaných klávesníc, určiť, či má COrvus zabezpečiť aj obsluhu prebiehajúcich hovorov, nastaviť veľkosť písma alebo aktivovať pripomínanie zmeškaných hovorov, potláčanie systémových dialógov, tienenie displeja na ochranu súkromia atď.

Dnes má COrvus verných používateľov, ktorí po ňom pôvodne siahli s istou nevôľou, keď už nedokázali zohnať staré hovoriace telefóny. Aj vďaka LG Wine Smart či iným výrobcom majú teraz možnosť vrátiť sa ku tlačidlovým telefónom. Teší nás, že po tom ako spoznali svet Androidu s COrvusom už o takého riešenia záujem nemajú. Sú dokonca i takí, čo vám bez problémov dokážu, že písanie na dotykovej klávesnici COrvusu je rýchlejšie ako písanie na klasických telefónoch s tlačidlami.

Viac informácií o programe COrvus a spôsobe ako ho získať nájdete na webovej stránke www.corvuskit.com alebo v Stopka n.o. na kontaktoch: info@corvuskit.com, t.č. 0917 024 579. O programe sa môžete dozvedieť viac i na krajských strediskách Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. V prípade záujmu kontaktujte, prosím, svoje najbližšie stredisko. Program COrvus si môžete ako kompenzačnú pomôcku s príspevkom z ÚPSVaR zakúpiť v predajniach Tyflocomp, pre viac informácií využite e-mail tyflocomp@tyflocomp.sk a t.č. 0948 535 580. Alebo v spoločnosti TREA, kontakt: recepcia@trea.sk, t.č. 0903 244 990.

Stopka n.o.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.