Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Môžu zrakovo postihnutí žiaci študovať plnohodnotne inkluzívnou formou?

Zrakové postihnutie prináša so sebou významné obmedzenie príjmu informácií. Rôzne zdroje úvádzajú, že viac ako 80% informácií zo svojho okolia vnímame zrakom. Ide nie len o textové informácie ale aj o vnímanie farieb, počasia, priestoru, pohybu a v neposlednom rade aj neverbálnej komunikácie. Výpadok zrakovéo vnemu má teda za následok významné obmedzenia v každodennom živote a teda aj v školskom prostredí a naberaní nových vedomostí. Z toho dôvodu je potrebné, tak na strane žiaka, ako aj na strane pedagóga či školy, realizovať príslušné opatrenia, ktoré umožnia absolvovať vzdelávanie v čo najlepšej kvalite.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa už viac ako 30 rokov venuje zlepšovaniu podmienok pre ľudí so zrakovým postihnutím. Vo svojej činnosti poskytujeme podporu žiakom a študentom so zrakovým postihnutím pri adaptácií na obmedzenia vyplývajúce zo zrakového postihnutia. Učíme ich efektívne využívať zvyšky zraku ale aj iné zmysly akonáhradu zrakového vnímania. Snažíme sa rozvíjať ich zručnosti pri používaní rôznych techník, kompenzačných pomôcok a asistenčných technológií, ktoré dokážu v rôznej miere posilniť zvyšky zraku, alebo nahradiť zrakové vnímanie. Poskytujeme podporu rodičom ale aj pedagógom a školským kolektívom pri adaptácií na komunikáciu so zrakovo postihnutým človekom a rôzne ďalšie aktivity. Všetko s cieľom, aby človek so zrakovým postihnutím mal čo najlepšie podmienky pre svoj rozvoj a realizáciu.

V roku 2023 sme realizovali projekt Možnosti podpory žiakov so zrakovým postihnutím pri štúdiu asistenčnými technológiami. Snažili sme sa vytvoriť materiál, ktorý na jednom mieste poskytuje informácie o možnostiach kompenzácie výpadku zrakového vnímania rôznymi kompenzačnými pomôckami, asistenčnými technológiami a používaním iných zmyslových kanálov pre príjem informácií. Vzniknutá publikácia obsahuje:

  • Prehľad kompenzačných pomôcok s popisom ich základnej funkčnosti a spôsobe ich nadobudnutia.
  • Prehľad asistenčných technológií s popisom ich základných funkcií a spôsobe ich nadobudnutia.
  • Popis využitia iných zmyslových kanálov pre príjem informácií.
  • Popis využitia Braillovho písma a reliéfnej grafiky. Popis princípov realizácie a možnosti prevedenia.
  • Informácie o odporúčaných pomôckach pre žiakov s rôznym stupňom zrakového postihnutia.
  • Ukážky prispôsobenia didaktických pomôcok.
  • Ukážky využitia prispôsobených didaktických pomôcok na vyučovacích hodinách.
  • Kontakty na odborné inštitúcie pôsobiace v danej oblasti.
  • Legislatívne rámce pre inklúzivne vzdelávanie.

Materiál prináša akúsi prvú pomoc pri kontakte so zrakovo postihnutým žiakom. Popisuje obmedzenia vyplývajúce so zrakového postihnutia ako aj možnosti jeho kompenzácie. Snaží sa poskytnúť informácie, čo kompenzačné pomôcky a asistenčné technológie dokážu a aké možnosti otvárajú žiakovy so ZP.

Projekt zahŕňal aj vytvorenie krátkych videí na danú problematiku. Tie sú voľne k dispozícií na youtube kanáli Únie nevidiacih a slabozrakých Slovenska, alebo ich možno nájsť na nasledujúcom odkaze Možnosti podpory zrakovo postihnutých žiakov pri štúdiu – videá

V druhej polovici roka 2023 boli realizované tri semináre – Žilina, Košice, Bratislava, a dva webináre predstavujúce problematiku. Na stretnutiach sa zúčastnilo približne 70 záujemcov o danú problematiku. Predstavili sme výstupy projektu a prediskutovali aktuálne situácie, s ktorými sa pedagógovia stretávajú vo svojej praxi. Účastníci obdržali aj vytvorený materiál, ktorý, ako veríme, bude pre nich zdrojom informácií a akousi opornou barličkou pri vzdelávaní zrakovo postihnutých žiakov.

Vytvorený materiál nájdete na nasledujúcom odkaze: Možnosti podpory zrakovo postihnutých žiakov asistenčnými technológiami pri štúdiu – informačná brožúra, formát pdf 5,3MB

Na stretnutiach bola použitá prezentácia, ktorú nájdete na nasledujúcom odkaze: Možnosti podpory zrakovo postihnutých žiakov asistenčnými technológiami pri štúdiu – prezentácia, formát pptx 25MB

Vzniknuté materiály sú naďalej voľne k dispozícii všetkým záujemcom.

Projekt mohol vzniknúť vďaka podpore spoločnosti SK-NIC z programu pre Malé projekty.

Okomentujte ako prví

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.