Stlačte "Enter" na preskočenie k obsahu

Ako si poradiť s počítačom alebo mobilným telefónom keď „štrajkujú“

S využívaním služieb počítača a mobilného telefónu sa spájajú aj situácie, kedy technika takpovediac „štrajkuje“. V prípade používateľov so zrakovým znevýhodnením, ktorí používajú asistenčné aplikácie pre sprístupnenie zobrazovaného obsahu na obrazovke či displeji vo zvukovej či zväčšenej podobe sa to spája najmä so situáciou, kedy sa technika odmlčí a zdanlivo alebo aj skutočne nereaguje na žiadne štandardné pokyny. Ako si poradiť v takej chvíli? V tomto článku sa pokúsime uviesť niekoľko postupov ako si v danej situácii poradiť.

Počítač sa odmlčal

Tento stav môže nastať z niekoľkých dôvodov.

 • Po štarte počítača sa neozýva čítač obrazovky, ktorý doteraz stále sám nabehol.
  • Ak používame čítač JAWS, tak ide pravdepodobne o problém s aktualizáciou operačného systému Windows. Pri aktualizácii došlo k znefunkčneniu zvukového zariadenia v počítači (poškodený, neprítomný, … ovládač zvukovej karty). – Riešením je nájdenie ovládača zvuku na internete, podľa názvu zvukového zariadenia (nájdeme ho v Správca zariadení) a inštalácia. K tomu potrebujeme vidiaceho človeka.
  • Ak používame čítač NVDA, tak okrem už opísaného postupu pre JAWS, môže nastať situácia kedy sa pri aktualizácii NVDA zrušilo automatické spúšťanie čítača. – Riešením je spustenie NVDA cez klávesovú skratku (Ctrl+Alt+n) alebo cez dialóg Spustiť (Windows+r, napíšeme „nvda“ bez úvodzoviek a potvrdíme Enterom).
 • Počítač dlho štartuje – Po stlačení tlačidla napajania sa niekoľko minút neozýva zvučka štartu Windows ani čítača. Nevieme čo sa deje. Na príčine je pravdepodobne proces aktualizácie. Tu pomôže ak si, v tejto chvíli, spomenieme, že sme počítač vypínali voľbou „aktualizovať a vypnúť“ a nie iba „vypnúť“ ako obyčajne. V opačnom prípade môžeme napríklad spustiť niektorú z aplikácií v smart telefóne pre OCR, Envision AI, Seeing AI, Google Lookout či rýchle čítanie v Corvuse) a namieriť šošovku telefónu na obrazovku počítača. Ak sa dozvieme o prebiehajúcej inštalácií či konfigurácií aktualizácií, tak stačí chvíľu počkať pokiaľ počítač nabehne. V prípade, že sa dozvieme že je zobrazená pracovná plocha, tak to vyzerá na prípad, ktorý sme popísali v predchádzajúcom bode.
 • Pri bežnej práci zrazu prestal počítač vydávať zvuky. – Pravdepodobne sme si umlčali zvukové zariadenie. Môže sa to stať napríklad pri snahe obnoviť obsah webovej stránky v internetovom prehliadači alebo pri načítaní nových správ v Thunderbirde. Stlačili sme kláves F5. U niektorých výrobcov a modelov notebookov môže zvuk umlčať kláves F7. Pre opätovné povolenie zvuku teda stlačíme tento kláves ešte raz. Najlepšie v momente kedy by mal počítač vydávať nejaký zvuk. Môžeme napríklad stlačiť klávesu Windows a hneď na to kláves F5 alebo F7. Túto akciu je vhodné vyskúšať vopred a zapamätať si, ktorý kláves umlčí počítač. Ak nemáme v pamäti tento kláves a nechceme „triafať“ a spôsobiť si tak aj iné komplikácie, môžeme zrušiť stlmenie zvuku nasledujúco: stlačíme Windows+r > napíšeme „sndvol“ bez úvodzoviek > potvrdíme enterom > stlačíme jeden krát tabulátor> stlačíme medzerník. Medzerníkom by sme mali, v tejto chvíli, prepínať stlmenie (mute) zvuku počítača. Akcia je oznamovaná čítačom. Tým istým postupom, avšak už nestláčame tabulátor, sa dostaneme na regulátor hlasitosti. Šípkami hore alebo dole meníme úroveň hlasitosti. Dialóg zatvoríme stlačením Esc.
 • Pri bežnej práci sa počítač odmlčal. – Nie je nám jasné prečo ani nie sme si vedomí, že by sme aktívne prispeli k tomuto stavu. Vyskúšame jeden alebo aj všetky z nasledujúcich postupov:
  • Reštartujeme čítač obrazovky – NVDA – Ctrl+Alt+n, rovnako JAWS Ctrl+Alt+J (musíme mať nastavenú klávesovú skratku) a Moderátor Ctrl+Windows+Enter.
  • Skontrolujeme vypnutie zvuku a úroveň hlasitosti – Windows+r > napíšeme „sndvol“ bez úvodzoviek a Enter > šípkami hore zvýšime hlasitosť alebo jeden tabulátor > medzerníkom meníme umlčanie počítača.
  • Necháme si prečítať obsah obrazovky – kláves čítača (insert alebo Capslock)+b. Podľa výsledku sa zariadíme. Je možné, že je zobrazený dialóg s oznamom a je potrebné potvrdiť tlačidlo OK. Potvrdíme medzerníkom alebo enterom.
  • Skusíme sa prepínať medzi spustenými aplikáciami (Alt+tabulátor) – Ak počítač reaguje avšak na niektorej aplikácií oznámi, že táto nereaguje, tak je potrebné ju zatvoriť cez Správcu úloh. Spustíme ho Ctrl+Shift+Esc. Šípkou nájdeme problémovú aplikáciu a ukončíme ju stlačením Alt+h. Tento stav (aplikácia neodpovedá) je zvyčajne sprevádzaný zvýšeným výkonom ventilátora v počítači.
  • Reštartujeme počítač jedným z postupov – Windows+m > Alt+F4 > Enter – počítač by sa mal vypnúť, následne ho zapneme, Windows+l > tabulátorom na Napájanie > enter a šípka dole na reštartovať > Enter – to v prípade, že po Windows+l sa ešte ozýva čítač, ak nie, tak sa vrátime späť enterom, Pridŕžaním vypínača napájania na 10 sekúnd sa počítač natvrdo vypne – počítač celkom utíchne, následne ho zapneme. Vypínanie natvrdo realizujeme len absolútne krajnom prípade. Môže dôjsť k poškodeniu súborov operačného systému či aplikácií a tiež k strate nejakých údajov.
  • pri týchto postupoch je vhodné pomáhať si OCR aplikáciou v mobilnom telefóne.

Počítač reaguje nejako inak ako zvyčajne

V situáciách kedy počítač beží a beží aj asistenčná aplikácia akurát naučené postupy akosi nefungujú nám môže pomôcť nasledujúce.

 • Spustená aplikácia je nejaká iná. Čítač číta niečo čo nespoznávame. – Najčastejšie ide o aktualizáciu aplikácie a teraz sú zobrazené novinky v novej verzii, kde nás tvorcovia chcú o nich informovať. Stáva sa to napríklad v internetových prehliadačoch Mozilla Firefox a Google Chrome ako aj aplikácii Thunderbird. Zvyčajne ide o zobrazenie na samostatnej karte. Kartu zatvoríme Ctrl+w. Aplikácia teraz vyzerá ako ju poznáme.
 • Aj po zatvorení Noviniek je aplikácia akási iná – V tomto prípade ide o úpravu dizajnu samotnej aplikácie preusporiadaním, doplnením či vynechaním panelov, tlačidiel a ďalších prvkov. Ostáva jediné. Naučiť sa pracovať so zmenenou aplikáciou.
 • Po štarte počítača je nejaké okno s výzvou na nastavenia Microsoft konta či prihlasovania prostredníctvom tvárovej biometrie Hello. – Tu odporúčame mať zriadený Microsoft účet / konto a jednoducho sa prihlásiť. Konto bolo zriaďované pri inštalácii MS Office alebo neskôr. Overovanie tvárovej biometrie je možné preskočiť. V prvom kroku dáme pokračovať a následne Zrušiť.
 • Po aktualizácii sa zobrazí Microsoft Edge a chce sa nastaviť ako predvolený prehliadač. – Ak používame primárne iný internetový prehliadač napríklad Google Chrome alebo Mozilla Firefox, tak stlačíme Alt+F4. Ak je Microsoft Edge naším primárnym internetovým prehliadačom, tak dáme dokončiť nastavenia.

Nevieme si spomenúť na klávesovú skratku alebo na kláves na klávesnici

Čítače majú zabudovaný takzvaný tréningový režim. Jeho aktivovaním, kláves čítača+ 1 nad písmenom q (Ins+1 JAWS aj NVDA) spustíme režim kedy sú oznamované stlačené klávesy alebo význam klávesových skratiek, v prípade NVDA, avšak tieto nie su vykonávané. Treningový režim vypneme opätovným stlačením Ins+1.

Spomenúť si na klávesovú skratku robí neraz problém. Najmä ak ich často nepoužívame alebo chceme použiť takú, ktorá nieje v našej bežnej výbave.

 • NVDA disponuje zoznamom príkazov čítača vo forme dokumentu, ktorý sa zobrazí v internetovom prehliadači. Nájdeme ho v Menu NVDA > Pomocnik > Zoznam príkazovAby sme našli príkazy platné pre nás, musíme vedieť či máme rozloženie klávesnice desktop alebo laptop. S istotou to zistíme v Nastaveniach NVDA > Klávesnica. Vodítkom môže byť aj prítomnosť samostatnej numerickej časti na fyzickej klávesnici. Ak ju máme, tak je rozloženie takmer určite desktop. Dá sa však aj v tomto prípade prepnúť na laptop. NVDA umožňuje aj spravovať vlastné klávesové skratky cez dialóg Klávesové skratky – Menu NVDA > Možnosti > Klávesové skratky. Tu si môžeme nastaviť aj klávesovú skratku pre otvorenie tohto dialógu. Tento čítač neumožňuje zobraziť štandardné Windows alebo aplikačné klávesové skratky.
 • JAWS ponúka niekoľko možností ako si pomôcť v tejto situácii. Ins+w zobrazí dialóg s klávesovými skratkami pre aktuálnu aplikáciu. Ins+h zobrazí všeobecné postupy ovládania aplikácie. Ins+F1 zobrazí JAWS nápovedu k aplikácií s príkazmi pre JAWS. Vo všetkých dialógoch sa orientujeme šípkami hore dole a zatvoríme ich Esc.

Nespúšťa sa čítač obrazovky alebo zväčšovacia aplikácia

Po spustení počítača nenabehla asistenčná aplikácia a nejde ju spustiť klávesovou skratkou, ani myškou ani prostredníctvom dialógu Spustiť. Alebo pri pokuse o spustenie zahlási nejakú „nezrozumiteľnú“ chybu? Pravdepodobne je poškodený jeden alebo viac aplikačných súborov, ktoré zabezpečujú správny beh aplikácie. Mohlo sa to stať pri zavírení počítača, jeho vypnutím tvrdým reštartom alebo je iná príčina. Riešením je preinštalovanie alebo oprava asistenčnej aplikácie. Spustíme inštaláciu potvrdením inštalačného súboru, ktorý nám bol dodaný pri zakúpení alebo ho máme stiahnutý z internetu. Aplikácia sa nás opýta či chceme existujúcu aplikáciu preinštalovať alebo opraviť. V prvom kroku dáme opraviť. Po skončení procesu opravy vyskúšame jej beh. Ešte pred samotnou skúškou reštartujeme počítač. Ak oprava nepomohla, tak pristúpime k reinštalácii. Ak nepomôže ani tá, tak odoberieme asistenčnú aplikáciu a všetky jej súčasti z počítača, reštartujeme počítač a opätovne nainštalujeme čítač alebo zväčšovací program. V tomto poslednom prípade musíme realizovať aj konfiguráciu, ktorá bola nastavená pred vznikom problémov.

Obnovenie Word dokumentu

Stalo sa vám, že aplikácia Microsoft Word prestala reagovať alebo z iných dôvodov ste museli reštartovať počítač a neuložili ste si rozpracovanú prácu. V takomto prípade príde vhod funkcia automatického zálohovania. Po páde aplikácie Word ju otvoríme z pracovnej plochy alebo ponuky Štart. Stlačíme dvakrát F6 pre presun do panela so zálohami dokumentu. Šípkami dole a hore sa orientujeme v zozname. Na vrchu sa nachádza posledná záloha. Otvoríme ju Enterom. Ak by sa nepodarilo otvoriť zálohu týmto spôsobom, tak sa ju pokúsime nájsť priamo z aplikácie Word po stlačení Ctrl+o. Prejdeme do priečinka c:/user (používatelia)/meno používateľa/appdata/roaming/microsoft/word/názov súboru.asf/ šípkami vyberieme poslednú zálohu a otvoríme Enterom.

Aby postup fungoval je vhodné mať dokument aspoň jeden krát nami uložený. Dobré je to urobiť hneď na začiatku ako začíname s dokumentom pracovať. Následne sa dá na zálohy, ktoré sa prednastavene vytvárajú každých 10 minút spoľahnúť. Ak je dokument nami uložený, tak je aj automaticky ukladaný každých 10 minút.

Ako predchádzať problémom

 1. Poznajte svoj počítač – Spoznajte a ovládajte svoj počítač čo najlepšie. Dôkladne sa oboznámte s rozložením klávesnice. Precvičte si spúšťanie čítača obrazovky. Majte v počítači minimálne dva čítače. Precvičte stišovanie a opätovné zapínanie zvuku (vhodné je to robiť s vidiacim asistentom).
 2. Aktualizujte – Aktualizujte počítač aj aplikácie. Naučte sa riadiť tento proces a spúšťajte aktualizácie keď je pomoc na dosah.
 3. Antivírus – Používajte antivírusový program. Vhodný je taký, ktorý čo najmenej zaťažuje systémové prostriedky.
 4. Zálohujte – Zálohujte si vlastné údaje. Môžete to robiť sami ručne alebo sa spoľahnite na špecializované aplikácie.
 5. Pravidelne čistite počítač od nepotrebných údajov – Vysypávajte Kôš z pracovnej plochy a spúšťajte funkciu Čistenie diskov.
 6. Majte správne nakonfigurovaný počítač pre používanie s asistenčnými aplikáciami. Pozrite článok v zdrojoch na konci tohto textu.

V prípade vzniku problémov si pozorne všímajte čo sa deje a zapamätajte si čo predchádzalo neželanému stavu. Pomôžete tak prípadnej pomoci, ktorá sa vám naskytne.

Prestal rozprávať mobilný telefón

 • Reštartujeme asistenčný program – Mali by sme mať nakonfigurovaný telefón tak, aby sme to vedeli urobiť aj bez zrakovej kontroly napríklad trojitým stlačením napájacieho tlačidla (iPhone) alebo pridržaním tlačidiel hlasitosti hore a dole súčasne (Android). Rovnakým spôsobom ako sme vypli aj asistenčný program zapneme. Tento úkon pomôže najčastejšie.
 • Skontrolujeme pripojenie k wi-fi sieti alebo zapnutie mobilných údajov. Potrebné najmä po reštarte po aktualizácií telefónu.
 • Reštartujeme telefón. Po reštarte sa obnoví pripojenie do internetu a spamätá sa rečová syntéza.
 • Ak máme v telefóne viacero rečových syntéz, tak sa medzi nimi poprepíname. Nájdeme ich v Nastavenia > Zjednodušenie ovládania (Dostupnosť ..) > Prevod textu na reč > Predvolený nástroj prevodu reči.
 • Ak štandardné kroky nepomáhajú, reinštalujeme asistenčnú aplikáciu ak je to možné.
 • Skontrolujeme nastavenie aplikácie Corvus ak ju používame. Použijeme vstavanú kontrolu a v prípade potreby sa obrátime na telefonickú podporu.
 • Na viaceré z týchto úkonov potrebujeme asistenciu vidiaceho človeka.

Dlhšie sme telefón nemali v ruke a ten nereaguje. Pravdepodobne je vybitá batéria. Pripojíme ho k napájaciemu adaptéru a počkáme 5 – 10 minút. Potom môžme telefón zapnúť. Stále je pripojený k adaptéru.

Telefón reaguje spomalene. Vyčistíme zoznam naposledy spustených aplikácií. Zrealizujeme údržbu telefónu, u telefónov s operačným systémom Android, a vyčistíme ukladací priestor. Odinštalujeme aplikácie, ktoré nepoužívame.

Telefón nepríjima SMS správy alebo sa nedajú robiť fotografie. Máme zaplnený ukladací priestor. Realizujeme údržbu a vymažeme nepotrebné údaje v aplikáciách ako aj cez aplikáciu Moje súbory alebo podobného súborového manažéra.

Neprichádzajú nám emailové správy. Pravdepodobne máme zaplnený ukladací priestor pridelený k nášmu Google účtu. Vyčistíme cloud úložisko cez aplikáciu Google Disk. Vymažeme nahraté videá, ktoré sú uložené v google úložisku ako aj iné údaje.

Neprichádzajú nám emailové správy a Google Disk nie je zaplnený. Skontrolujeme nastavenie v aplikácií, ktorú používame na túto komunikáciu. Môžeme odstrániť emailový účet a znova ho nakonfigurovať.

Práca s elektronickou poštou je príliš zdĺhavá. Častou príčinou je, že máme príliš veľa správ v doručenej pošte. Prečistíme si doručené správy ako aj vyprázdnime priečinky ako Odoslané či Kóš.

Nevidíme položky na SD karte. Vyberieme a opätovne vložíme SD kartu do telefónu. Ak položky stále nevidíme, tak došlo k poškodeniu SD karty. Chyba je takmer isto neopraviteľná.

Pri pokuse telefonovať dostávame oznam „neregistrovaný v sieti“. Indikátor mobilného signálu ukazuje niekoľko paličiek. Máme problém so 4G a 3G sieťou. Vojdeme do Nastavenia > Mobilné dáta > Voľba siete (alebo podobne) a prepneme sa na 3G. Reštartujeme telefón. Ak stav pretrváva, tak opäť do nastavení a prepneme sa naspäť na automatickú voľbu medzi 4G, 3G a 2G. Problém by sa mal odstrániť. Ak pretrváva, tak kontaktujeme nášho operátora.

Ako predchádzať problémom s telefónom

 • Aktualizujme – Udržiavajme operačný systém ako aj aplikácie aktualizované. Vhodné je mať zapnutú automatickú aktualizáciu. Aj keď nastávajú aj situácie, kedy sa po aktualizácií zhorší prístupnosť avšak nateraz to nebolo nič dramatické. Avšak ak stav po aktualizácií prekáža, tak sa môžeme vrátiť k predchádzajúcej verzii predovšetkým v operačnom systéme Android.
 • Majme dobre nakonfigurovaný mobilný telefón pre použitie s asistenčnými aplikáciami. Pozri článok v zdrojoch na konci tohto textu.
 • Čo najlepšie ovládajme svoje zariadenie ako aj funkcie asistenčnej technológie.
 • Precvičme si spôsob reštartu asistenčnej aplikácie ako aj reštartu telefónu.

V prípade vzniku problémov si pozorne všímajte čo sa deje a zapamätajte si čo predchádzalo neželanému stavu. Pomôžete tak prípadnej pomoci, ktorá sa vám naskytne.

Ďalšie zdroje

Ako nastaviť operačný systém Windows 10 a 11 pre používateľov čítačov obrazovky Ako nastaviť dotykový smartfón pre človeka so zrakovým postihnutím Asistenčné aplikácie v mobilných telefónoch III: Seeing Assistant Move a Alarm GPS zmenia telefón na užitočného pomocníka pri pohybe mimo domova Asistenčné aplikácie v mobilných telefónoch II: Seeing Assistant Home a Magnifier zmenia telefón na ešte užitočnejšieho pomocníka Asistenčné aplikácie v mobilných telefónoch 1: Seeing AI, Envision AI Jieshuo: Alternatívny čítač obrazovky pre zariadenia s Androidom Supersense – ďalší prírastok do rodiny OCR aplikácií Eye-D Pro – viac užitočných funkcií v jednom Získajte oči na diaľku pomocou aplikácie Be My Eyes Ovládanie iPhone X 64GB (iOS 13.3.1) s čítačom obrazovky VoiceOver

Jeden komentár

 1. Peter
  Peter 27. decembra 2022

  Dobry den,
  Mne k tomuto napada este par veci, ktore sa mi osvedcili:
  1. Externa zvukova karta. Stoji okolo 10 euro, treba hladat plug and play, taku, ktora nepotrebuje specialny driver. Nosim taku vzdy so sebou (je to jedna z povinnych sucasti mojej ladvinky), uz neraz mi zachranila „krk“ alebo som bol za kuzelnika v slepeckych komunitach v situaciach po instalacii aktualizacii, ked sa windows rozhodli, ze akutne potrebujeme novu verziu sice nefunkcneho ale zato uuuplne noveho drivera k zvukovej karte. Ak taku kartu pripojim do pc, pockam par sekund a potom restartnem nvda, bude hovorit cez tuto kartu. Teda to za predpokladu, ze mam citac NVDA nastaveny tak, aby pouzival ako vystupne zariadenie predvolene zvukove zariadenie.
  2. Na notebookoch je rozumne prestavit si v biose spravanie funkcnych klavesov tak, aby fungovali ako funkcne, nie ako „mute“ regulacia hlasitosti a podobne, tie druhorade funkcie potom aktivujeme v kombinacii s fn. Na thinkpadoch (lenovo) a niektorych notebookoch hp je mozne nastavovat bios aj z windows, teda da sa to urobit bez vidiacej asistencie. Vyhodou potom je, ze clovek si vyrazne znizi pravdepodobnost, ze namiesto esc trafi f1, co sposobi mute na lenovach, asusoch a podobne.
  3. Navod s mute a unmute sa mi zda byt dost krkolomny a hlavne riskantny. Zvedavcom odporucam preskumat aplikaciu sound volume view:
  https://www.nirsoft.net/utils/sound_volume_view.html
  Ta vam umozni urobit si klavesove skratky na mute / unmute, je to inak kuzelny nastroj, s ktorim sa daju robit pokial ide o pracu so zvukovimi zariadeniami naozaj pekne veci.
  4. Pri pouzivani jednej konkretnej aplikacie sa mi cas od casu stava, ze NVDA zamrzne tak, ze ho nieje mozne standardne restartovat, pc zatuhne. Funguje vsak skratka ctrl+alt+del, ktora zobrazi tu znamu obrazovku umoznujucu restart a pod. a na tejto obrazovke NVDA rozprava. A v tejto situacii sa da pouzit plugin kill nvda na to, aby sme NVDA zabili , vratili sa do windows a opat ho spustili. Vyvojar je trochu neporiadny, takze na strankach s addonmi je stara verzia. Na githube vsak najdete aj verziu, ktora je kompatibilna s aktualnym nvda:
  https://github.com/tspivey/killNVDA
  Pouzitie:
  – Nainstalujeme rozsirenie
  – Dame ho nakopirovat aj do konfiguracie nvda, ktora sa pouziva na UAC obrazovkach (taka je napr aj obrazovka, ktora sa zobrazi po stlaceni ctrl+alt+del), docielime to v nvda nastaveniach na zalozke vseobecne, tam tlacidlo pouzit aktualnu konfiguraciu na prihlasovacej obrazovke.
  – Ak nam zamrzne nvda a niet s nim reci, stlacime ctrl+alt+del, vyvolame menu nvda a v nastrojoch najdeme polozku kill nvda. Po jej vyvolani NVDA uplne zmlkne, stlacime par krat esc, aby sme mali istotu, ze sme spat vo windows a potom NVDA spustime (win+r a napisat nvda).
  5. Velmi sa mi osvedcilo neskusat freeware ktory prilis nepoznam na windowsoch, ktore povazujem za pracovne a teda pre mna „zivotne dolezite“ na to, aby som mohol vykonavat svoju pracu (plnit si povinnosti). Nove aplikacie je celkom rozumne skusat vo virtualnych pocitacoch, co by asi mohla byt zaujimava tema na samostatny clanok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.